Villkor för uppehåll

Aktivering av uppehåll av min papperstidning via denna webbtjänst innebär att jag beställer och godkänner ett tillfälligt avbrott under vald period av distributionen av min papperstidning, men att jag behåller de digitala tjänsterna i min prenumeration. Ingen justering gällande prenumerationens period eller vald debitering kommer ske. I särskilda fall (t.ex. längre sjukhus eller utlandsvistelse) kan tillgodoräkning för uppehåll beviljas. I dessa fall behöver du kontakta Kundcenter.

Våra titlar