Villkor för uppehåll

Vid beställning av uppehåll på papperstidningen innebär det att du godkänner ett tillfälligt avbrott under vald period enligt gällande prenumerations villkor:

10.1 Uppehåll på utdelning av papperstidning. Uppehåll på utdelning av din papperstidning måste omfatta minst tre dagar och får ej överskrida tre månader. Har du en helgprenumeration måste uppehållet börja och avslutas på veckans första utdelningsdag. Under uppehållet har du fortsatt tillgång till de digitala tjänster som ingår i din prenumeration. Har du endast digital prenumeration kan du ej göra uppehåll. I särskilda fall (t.ex. sjukhusvistelse) kan tillgodoräkning för uppehåll beviljas, annars ersätts inte uppehåll.

Våra titlar