Prenumerationsvillkor från 2024-02-15

Den 15 februari 2024 uppdaterar vi prenumerationsvillkor för NTM Medias alla titlar. Aktuella villkor finns på respektive titels hemsida 30 dagar innan de träder i kraft. Här presenteras kommande villkor innan de publiceras på hemsidan.

Gäller från 2024-02-15

1. Allmänt

1.1 Här följer de avtalsvillkor som gäller mellan dig som kund (”kund”, ”prenumerant”, ”du”) och NTM Media AB (”vi”), org. nr 559331-8313, vid köp av prenumeration eller tjänst av NTM Media AB. Dessa avtalsvillkor godkänns av dig när du blir prenumerant.

1.2 Justeringar. Vi äger rätten att justera dessa villkor samt den prenumeration eller tjänst du köper av oss. Ändringar i dessa villkor eller i din prenumeration blir gällande mot dig 30 dagar efter att ändringen genomförts och kommunicerats. Fortsätter du att använda tjänsterna efter ändringarnas ikraftträdande innebär det att du accepterat ändringarna.

1.3 Åldersgräns. Du måste ha fyllt 18 år för att köpa en prenumeration eller tjänst. Om du är under 18 år måste du ha förälder eller annan förmyndares samtycke.

1.4 Frågor. Om du har någon fråga rörande dessa villkor eller undrar över hur du drar nytta av någon tjänst eller funktion som nämns i detta dokument, eftersök information på våra hemsidor, under ”Mina sidor” eller kontakta vårt kundcenter.

2. Prenumerationer och tjänster

2.1 Våra prenumerationer och tjänster erbjuder ett föränderligt innehåll av nyheter och annat innehåll. Dessa utvecklas löpande, vilket innebär att vi kan lägga till, förändra och ta bort innehåll och funktioner i våra erbjudanden. Vi reserverar oss för eventuella skrivfel i vårt innehåll där det lämnas uppgifter om tjänsterna.

2.2 Digital prenumeration. En digital prenumeration innebär att du får tillgång till alla eller vissa utav våra digitala tjänster. Utbudet i en digital prenumeration förmedlas vid köpet. För att ta del av en digital prenumeration krävs ett digitalt användarkonto.

2.3 Prenumeration på papperstidning. En prenumeration på papperstidning innebär att du får tidning levererad i pappersformat. Ifall du genom din prenumeration på papperstidning även får tillgång till en digital prenumeration förmedlas detta vid köpet.

2.4 Bonustjänster. Som prenumerant kan du få tillgång till bonustjänster. Dessa kan ingå i din prenumeration eller läggas till din prenumeration för en extra kostnad. Tillgång till en bonustjänst kan innefatta villkor som inte framgår i detta avtal, vilket i så fall redogörs för dig vid köp. Bonustjänster är endast tillgängliga för dig under din prenumerationsperiod.

2.5 Övriga förmåner. Som prenumerant kan du få tillgång till utvalda förmåner via ett kundklubbsprogram. Kundklubben är digital och finns att tillgå via ditt digitala användarkonto.

2.6 Delning. Lagring, kopiering och utskrift av innehåll i våra prenumerationer och tjänster endast för personligt bruk. Tillgången till en digital prenumeration genom ditt digitala användarkonto är personlig. Dina inloggningsuppgifter får inte lämnas ut till tredje part. Du får inte vara inloggad på fler än tre enheter samtidigt. Missbruk undersöks kontinuerligt av oss. 

2.7 Utomstående företag. Vi kan erbjuda prenumerationer, tjänster och bonustjänster från utomstående företag. I sådana fall kan villkor som inte står i detta avtal att gälla, vilket i så fall redogörs för dig vid köp. Vill du reklamera en vara från ett utomstående företag ska du vända dig till det företaget. Vi kan inte garantera att prenumerationer och tjänster från utomstående företag kommer erbjudas dig under hela den period som angivits dig vid köp. Vi friskriver oss från att behöva meddela dig om förändringar rörande prenumerationer och tjänster från utomstående företag 30 dagar innan förändringen blir gällande mot dig.

3. Särskilt om företagsprenumerationer

3.1 Vi erbjuder till företagskunder separata prenumerationer, tjänster och priser gentemot de till privatpersoner. Dessa förmedlas vid köpet.

3.2 Kundklubb. Företagskunder ges inte tillgång till vårt kundklubbsprogram.

3.3 Delning. Tillgången till ett digitalt användarkonto genom en företagsprenumeration är personlig. Tilläggsköp av flera digitala företagsprenumerationer får enbart ske till individer inom samma organisation. Missbruk undersöks kontinuerligt av oss.

4. Priser

4.1 Aktuella prenumerationspriser till privatpersoner såväl som företag publiceras på våra hemsidor eller via kundcenter.

4.2 Vi kan när som helst justera gällande priser. Prisförändringar kommer att ske efter innevarande betalperiod, eller efter eventuellt avtal om fast pris under en period (se punkt 6.3). Prisförändringar meddelas minst 30 dagar innan förändringar sker.

4.3 Vi reserverar oss för felaktigt angivna priser i vårt innehåll.

5. Kampanjer

5.1 Vi erbjuder fortlöpande prenumerationer och tjänster till rabatterat pris och/eller med särskilda erbjudanden under så kallade kampanjer.

5.2 Vi avgör efter eget gottfinnande och med hjälp av information delgiven oss av en kund, till exempel email-adress, vilka kunder som är berättigade en kampanj. Som kund kan du exempelvis på grund av tidigare prenumerationshistorik inte ha rätt att ta del av ett specifikt kampanjerbjudande.

5.3 En kampanj, eller flera efterföljande kampanjer, övergår alltid efter perioden/perioderna till ordinarie pris.

6. Betalning

6.1 Som kund betalar du oftast i förskott (se undantag under punkt 6.4) genom något utav betalalternativen nedan. Längden på den period du betalar för kan variera (till exempel en, sex eller tolv månader).

6.2 Faktura. Du kan betala genom pappersfaktura, elektronisk faktura eller e-postfaktura. Vid pappersfaktura tillkommer fakturaavgift.

6.3 Autogiro. Med autogiro betalar du månadsvis i förskott under minst 6 månader. Betalningen sker omkring den 28-30:e varje månad. Om du har avtal om fast pris så får du ingen återbetalning om du säger upp din prenumeration innan prenumerationsperioden är slut, det vill säga samma villkor som gäller för tidsbestämda prenumerationer (se punkt 8.2). För autogirobetalning krävs från dig ett autogiromedgivande via en blankett som ska postas till oss per post, via vår hemsida under ”Mina sidor” eller digitalt via Bankgirocentralen. Om vi inte erhållit ditt och bankens autogiromedgivande inom 14 dagar från påbörjad prenumerationsperiods start, eller om du återkallar ditt autogiromedgivande, kommer du att få en pappersfaktura på den avtalade periodens belopp inklusive fakturaavgift. Autogiro kan endast erbjudas privatpersoner.

6.4 Externa betalleverantörer. Vi använder ibland externa betaltjänstleverantörer, i vilka fall särskilda villkor presenteras för dig vid köpet. Vid användning av vissa externa betalleverantörer kan du bli fakturerad under en pågående prenumerationsperiod.

6.5 Utebliven betalning. Om din betalning för prenumeration uteblivit skickar vi en betalningspåminnelse till dig inklusive påminnelseavgift. Om din betalning uteblivit längre än 30 dagar har vi rätt att säga upp din prenumeration. Sker detta skickas en slutfaktura för eventuell resterande prenumerationsperiod baserad på ordinarie pris för gällande period.

7. Återbetalning

7.1 Ångerrätt. Som prenumerant av papperstidning kan du ångra ditt köp inom 14 dagar från första tidningens leverans genom att meddela vårt kundcenter. Du får då prenumerationsavgiften återbetald till det konto med vilket du betalade för prenumerationen. Ångerrätt gäller ej digitala prenumerationer, förutom om det gäller beställd digital prenumeration av e-tidning med en fördröjd start som ej har startat. Ångerrätten förverkas i samma stund då produkten startat.

7.2 Andra skäl till återbetalning. Efter att nyttjandetiden av ångerrätt passerat (punkt 7.1) görs återbetalning endast vid sjukdom/dödsfall eller vid flytt utanför distributionsområdet ifall det rör en prenumeration på papperstidning. Innestående belopp under 200 kr återbetalas inte utan tillfaller kunden som ett tillgodohavande i 24 månader.

8. Bindningstid

8.1 Tillsvidareprenumeration. Har du en tillsvidareprenumeration förnyas din prenumeration vid varje överenskommen prenumerationsperiods slut. Om du säger upp din tillsvidareprenumeration senast sju dagar före prenumerationsperiodens slut kommer prenumerationen inte att förnyas. Om du tecknat en månadsvis löpande tillsvidareprenumeration som betalas med bank- eller kreditkort, Klarnakonto eller annan betaltjänst är minsta avtalstiden 30 dagar med början den dag du genomför köpet.

8.2 Tidsbestämd prenumeration. Har du en tidsbestämd prenumeration avslutas den automatiskt efter den överenskomna prenumerationsperiodens slut. Du har inte rätt att till återbetalning säga upp en tidsbestämd prenumeration innan denna tidpunkt (bortsett fall enligt punkt sju). Vill du förlänga eller byta prenumerationsform efter avtalsperiodens slut kontaktar du vårt kundcenter. För att undvika avbrott i leveransen behöver du meddela oss senast fem arbetsdagar före den avtalade periodens slut.

9. Leverans

9.1 Leverans av digitala tjänster. Du ansvarar för att ha den vid varje tidpunkt nödvändiga utrustningen (till exempel mjukvara och internetkapacitet) för att kunna ta del av våra digitala tjänster. Din tillgång till våra digitala tjänster kan begränsas av systemunderhåll, tekniska fel eller andra orsaker inom eller utanför vår kontroll, i vilket fall du inte blir kompenserad.

9.2 Leverans av papperstidning.Vi levererar papperstidningen genom tidningsbud/morgondistribution inom våra distributionsområden. Specifik utdelningstid kan ej utlovas. Våra distributionsområden och distributionsmöjligheter kan över tid förändras. Detta kan påverka möjligheten att leverera papperstidningen samt utgivningsfrekvensen till nya och befintliga kunder.

9.3 Andra distributionsformer. I undantagsfall erbjuder vi leverans av papperstidning utanför våra distributionsområden och på andra sätt än genom tidningsbud/morgondistribution. I dessa fall garanteras inte morgon- och helgdistribution, leverans samma dag som utgivningsdag eller någon regelbundenhet i distributionen. Ersättning för utebliven papperstidning enligt punkt 9.5 utgår inte. Leverans till utlandet är ej möjligt.

9.4 Adressändring. Du måste anmäla din adressändring senast fem dagar innan du vill att adressändringen ska inledas. Adressändringar kan inte ske till adresser utanför våra distributionsområden. En tillfällig adressändring måsta omfatta minst sju dagar. Har du en helgprenumeration måste adressändringen börja och avslutas på veckans första utdelningsdag.

9.5 Utebliven papperstidning. Det ekonomiska ansvaret vi tar på oss för utebliven papperstidning begränsas till att ersätta med extra exemplar i prenumerationen. Anmälan om utebliven papperstidning ska göras inom fem dagar efter att störningen uppstått för att reklamationen ska vara berättigad. Anmälan kan göras via vår hemsida under ”Mina sidor” eller genom vårt kundcenter. Du är skyldig att se till att din brevlåda (eller postfack, fastighetsbox, brevinkast) är välplacerad, tillgänglig och tydligt uppmärkt för att ha rätt till kompensation vid utebliven papperstidning.

9.6 Force Majeure. Vi är fria från ansvar för förlust, skada, utebliven tidning eller försening som orsakats av lagbud, krigshändelse, strejk, lockout, blockad eller annan omständighet som vi inte styr över, till exempel naturkatastrof.

9.7 Ibladat material. Som prenumerant på papperstidningen godkänner du att ta emot såväl tidningen som ibladat material (till exempel reklamblad) under alla utgivningsdagar.

10. Uppehåll

10.1 Uppehåll på utdelning av papperstidning. Uppehåll på utdelning av din papperstidning måste omfatta minst tre dagar och får ej överskrida tre månader. Har du en helgprenumeration måste uppehållet börja och avslutas på veckans första utdelningsdag. Under uppehållet har du fortsatt tillgång till de digitala tjänster som ingår i din prenumeration. Har du endast digital prenumeration kan du ej göra uppehåll. I särskilda fall (t.ex. sjukhusvistelse) kan tillgodoräkning för uppehåll beviljas, annars ersätts inte uppehåll.

11. Uppsägning

11.1 Uppsägning på din begäran. Du kan när som helst säga upp en prenumeration genom vår hemsida eller genom att kontakta vårt kundcenter. Se punkt sju för information om huruvida du har rätt till återbetalning. Utebliven betalning gäller inte som uppsägning.

11.2 Uppsägning på vår begäran. Vi kan säga upp din prenumeration utan att ge dig rätt till eventuell återbetalning om du bryter mot något villkor i detta avtal, om du använder våra tjänster på ett sätt som drabbar oss eller annan för olägenhet eller som bryter mot svensk lag. Vi kan komma att behöva säga upp din prenumeration av olika skäl, till exempel förändrade affärsförutsättningar. Vi kommer i sådana fall att ge full återbetalning för eventuell resterande prenumerationsperiod.

12. Personuppgifter

12.1 Behandling. Dina personuppgifter behandlas och lagras med hjälp av modern informationsteknik i överensstämmelse med det som stadgas i nuvarande lagstiftning gällande personuppgifter. Om du är prenumerant eller har köpt andra prenumerationstjänster behandlar vi ditt namn, personnummer, postadress, telefonnummer och mejladress för att kunna leverera de tjänster och produkter som beställts. Vi samlar in dessa personuppgifter i syfte att säkerställa att rätt person får tillgång till de tjänster som är beställda, kunna erbjuda personlig kundservice och för att kunna informera om tjänsten. Vi kontrollerar även med jämna mellanrum din adress med uppgifter från folkbokföringsregistret för att säkerställa att vi har korrekta uppgifter. Vi har rätten att använda dina kontaktuppgifter för direktmarknadsföring under tiden vi har användare eller kundförhållande och en viss tid efter vår användare eller kundrelation har avslutats, så länge du inte invänt mot det. Uppgifter sparas upp till två år efter tjänsten avslutats.

12.2 Personuppgiftpolicy. I och med accepterandet av dessa prenumerationsvillkor bekräftar du att du har läst och förstått vår Personuppgiftspolicy, vilken du hittar på vår hemsida under kundservice.

Våra titlar