Uppehåll av Addera-produkter

Våra tillvalsprodukter/externa magasin har längre ledtider än morgontidningar avseende tryckbeställning/leveransförändring. Detta medför att ett ändringsdatum för en extern tillvalsprodukt för närvarande inte kan hanteras via samma funktion och logik som din morgontidning. Du behöver därför ta kontakt med vårt kundcenter för att få hjälp med att kunna göra ett uppehåll eller en tillfällig adressändring.

Tillvalsprodukter som berörs är:

Aftonbladet TV, Aftonbladet Kryss och Quiz.

Våra titlar