Länsförsäkringar Östgöta

När lokal närvaro är väldigt viktigt

Länsförsäkringsbolagen har drygt tvåhundraårig erfarenhet av att vara ett lokalt och kundägt försäkringsbolag. Idag består Länsförsäkringar av tjugotre självständiga försäkringsbolag där varje bolag ägs av sina sakförsäkringskunder på sin geografiska hemmaplan. Länsförsäkringars ledord är att ge sina kunder en lokal närvaro, bästa servicen och ett långsiktigt arbete.

Vi har sedan tidigare hjälpt Länsförsäkringar Östgöta med bland annat nativeartiklar och kampanjupplägg med anpassade mediemixar. Denna gång kom en förfrågan om en återbäringskampanj.

Återbäringskampanj med tydliga mål

Med tydliga mål över vad Länsförsäkringar ville lyckas med, önskade de hjälp av våra analyskunskaper för att ta reda på vilken effekt deras kampanj uppnått. Målsättningen var att 60% av östgötar i åldern 20–60 år ska ha sett kampanjen, att 80% av dessa skulle veta att det var Länsförsäkringar som var avsändaren och att 55% av de som tagit del av kampanjen skulle vara positivt inställda till den.

”Det är kul och utmanande att jobba med Länsförsäkringar som har ett tydligt mål med sina kampanjer. Med hjälp av bland annat Orvesto Konsument kunde vi skapa en mediemix som sannolikt skulle matcha kundens höga målsättning. Mätningen blir sedan ett kvitto på att vi och kunden lyckats med kommunikationen.”

Lena Löfgren, Medierådgivare

Tydligt visualisera effekten

När en kund köper medieutrymme i en eller flera av mediehusets kanaler kan de, förutom den vanliga rapporten om hur det gått för kampanjen digitalt, även få möjlighet att se effekten av sin insats såväl digitalt som i print och övriga kanaler.

Med hjälp av en onlinebaserad enkät till vår läsarpaneler kunde vi mäta Länsförsäkringars effekt på Återbäringskampanjen och bland annat ge svar på hur många som sett deras kampanj, hur känt deras varumärke är, hur varumärket engagerar sina mottagare och vilken aktivitet kampanjen genererar.

Lösning

Hög räckvidd och positiv inställning

Vid analysering av kampanjen framgick det att den nått ut till 63% av östgötarna, varav 82% av dessa var via morgontidningen, 76% på en nyhetssajt och 45% i övriga kanaler. Av de som tagit del av kampanjen anser 61% att det var mycket enkelt att avgöra vem avsändaren var och hela 81% anger att de har tidigare kännedom om Länsförsäkringar. Analysen visar även att återbäringskampanjen genererar en positiv bild av Länsförsäkringar och hela 65% har en positiv inställning till bolaget. Slutligen så visade undersökningen att återbäring till kunder anses viktigt och att nästintill hälften av de som tagit del av kampanjen och dess budskap om återbäring blivit mer intresserade av Länsförsäkringar. Sammanfattningsvis visade vår uppföljning och analysering att Länsförsäkringars kampanj lyckades uppnå den förutsatta målsättningen.

”Jag tycker att Länsförsäkringar Östgöta är ett mycket bra exempel på hur en kund bör arbeta målinriktat med sin marknadsföring. Det är att rekommendera att, inför en planering av en kampanj, först sätta upp mätbara målsättningar, sedan ha en tydlig bild av vilka man vill nå och därefter lägga en medieplan tillsammans med en av våra medierådgivare utifrån detta. Att för mig som analytiker få göra en professionell utvärdering av detta var extra kul. Kampanjen sträckte sig över flera kanaler som morgontidning, gratistidning, digital utomhusskylt, displayannonsering på nyhetssajt och radio vilket blev lite av en utmaning att mäta. Positivt är att resultatet av mätningen på Länsförsäkringars kampanj stärker tesen om att effekten ökar genom att kombinera olika medier.” Annika Järlö, Analytiker.

INSPIRERAS AV FLER KUNDCASE
Digital närvaro

Tingstad möbler

Strategi som stärker kundens digitala närvaro och påverkar den allmänna uppfattningen om utbudet i butiken.
Mässkampanj

Beijer bygg Uppsala

Vi skapade ett koncept kring byggmässan och tog fram material som marknadsförde kundeventet i alla NTM Media Upplands kanaler
Nedräkningskampanj

TGI Fridays Uppsala

Vi hjälpte TGI Fridays att föra fram sitt budskap och höja förväntningarna med en nedräkningskampanj!

Vill du veta mer om hur vi hjälper företag att nå ut?

Ditt namn *
E-postadress *
Telefonnummer (frivilligt)
Berätta om ditt ärende till NTM Media *

Läs vår personuppgiftspolicy här. Fält märkta med * är obligatoriska

Ditt namn *
E-postadress *
Telefonnummer (frivilligt)
Berätta om ditt ärende till NTM Media *

Läs vår personuppgiftspolicy här. Fält märkta med * är obligatoriska